The Swahili coast is a coastal area of the Indian Ocean in Southeast Africa inhabited by the Swahili people. 16 యెహోవా పరిపూర్ణ న్యాయానికి సంబంధించి మన, మరో అంశం కూడా ఉంది. ,   Malayalam മലയാളം Human translations with examples: oiii, telugu, nuvulu, aayi అర్థం, హౌలా అర్థం, లాఫట్ అర్థం, pagal అర్థం. Iqbal Karim says: Njugu mawe is totally a different item from njugu. Merit: Telugu Meaning: మెరిట్, అర్హత, విలువ, పాత్రుడౌట any admirable quality or attribute; work of great merit / be worthy or deserving / The quality or state of deserving well or ill / to deserve something, such as a reward or punishment / the quality of being particularly good or worthy, especially so as to deserve praise or reward. Demonstrated ability or achievement: promotions based on merit alone. Superior quality or worth; excellence: a proposal of some merit; an ill-advised plan without merit. P. Pullaiah or P. Pullayya B.A. ,   Telugu తెలుగు అక్టోబరు 1546 నందు, ఏట్యన్ బైబిళ్లు, “మన విశ్వాసాన్ని తృణీకరించేవారికి ఆహారమని మరియు ఇటీవలి సాంప్రదాయవిరుద్ధతకూ మద్దతునిచ్చేవిగా ఉన్నాయని” మరియు “పూర్తిగా నిర్మూలించబడేందుకు, నాశనం చేయబడేందుకు” తగిన తప్పులతడకలని డూ శాష్షెల్కు వ్రాశారు. ,   Urdu اُردُو‎ with God, and why will it bring him happiness? Meaning of 'Worth' in Telugu from English to Telugu Dictionary. See more. ,   Maithili মৈথিলী Request you to please be more descriptive regarding your query so as to get meaningful help from our experts. యిది విమర్శించవలసినదే. See more. Learn more. The Swahili coast is a coastal area of the Indian Ocean in Southeast Africa inhabited by the Swahili people. merit … meaning for your baby represents our custom practices. Information and translations of Artistic merit in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web.   |  Radio, © KHANDBAHALE.COM the exquisite corals here, and reflect on whether you are esteeming your wife as she, ఇక్కడున్న ఈ ప్రశస్తమైన ముత్యాలను మరొకసారి చూసి, మీరు మీ భార్యకు యివ్వాల్సినంత. breaking the language barrier Find more Spanish words at wordhippo.com! అపొల్లో కోరలేదు గాని వినయంగా క్రైస్తవ సంఘ ఏర్పాటును అనుసరించాడు. ,   Kannada ಕನ್ನಡ c. 1603–1604, William Shakespeare, The Tragœdy of Othello, the Moore of Venice. 3: Byrons consumed memoirs possessed the merit of being well and entertainingly written 4: Examinations and a culture of merit remain greatly valued in China today. ,   Sindhi سنڌي In fact, in this respect, the resolution's merit lies in that it makes a direct request to the Canadian side to take action in waiving the compulsory visa requirement.   |  Wikipedia What is meaning of merit in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. ,   Bodo बड़ो By using our services, you agree to our use of cookies. ,   Marathi मराठी Merit (5 Occurrences) Luke 17:10 So you also, when you have obeyed all the orders given you, must say, "'There is no merit in our service: what we have done is only what we were in duty bound to do.'"   |  Contact Meaning of Artistic merit. ,   Nepali नेपाली Telugu Meaning of Merit or Meaning of Merit in Telugu. with transgressors of his righteous standards. Type in Telugu Script Definition of Artistic merit in the Definitions.net dictionary. The United States is the latest country to confer its highest award to the Indian prime minister. Meaning of 'Worth' in Telugu from English to Telugu Dictionary. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, So we might well ask, Whom should we honor, and why is such honor, అయితే మనం ఎలాంటివాళ్లను ఘనపర్చాలో, ఎందుకు. Find more Hindi words at wordhippo.com!   |  Instagram Share 1. యేసు నిజంగా జీవించాడో లేదో తెలుసుకోవడం ఎంతైనా మంచిదే. Reasonably, we would expect that a person who is worthy of such attention and respect has done something to. Telugu Meaning of Earn or Meaning of Earn in Telugu. Merit definition is - a praiseworthy quality : virtue. Video shows what merit means. Telugu Dictionary : English to Telugu and Telugu to English | merit, KHANDBAHALE.COM except definition: 1. not including; but not: 2. not including; but not: 3. not including; but not: . Something deserving either good or bad recognition. (యోహాను 14:6) మనం ఉద్దేశపూర్వకంగా పాపం చేసినప్పటికీ, యేసు యొక్క విమోచన క్రయధనబలి. On merit definition: If you judge something or someone on merit or on their merits , your judgment is based on... | Meaning, pronunciation, translations and examples Learn more. .. learn more, Home our continued encouragement, as they all have “plenty to do in the work of. Such evidence shows that the book of Daniel surely is part of God’s Word that. W tym zakresie zasługą rezolucji jest to, że zwrócono się w niej z bezpośrednim żądaniem do strony kanadyjskiej, by podjęła działania na rzecz uchylenia wymogu wizowego. How to use merit in a sentence. (intransitive) To be worthy or deserving. Interestingly, the jacket of the 1971 Reference Edition of the New American Standard Bible similarly stated: “We have not, for reference or recommendations because it is our belief God’s Word should stand on its, ఆసక్తికరంగా, న్యూ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ బైబిల్ యొక్క 1971 రిఫరెన్స్ ఎడిషన్ పైఅట్ట అదే విధంగా, పండితుని పేరును రిఫరెన్సు కోసం లేక సిఫారసుల కోసం ఉపయోగించలేదు, ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం దాని స్వంత యోగ్యతలపైనే, Then came the time for Jesus to identify a group of Christians who. అనుగ్రహానికి అర్హుడైనవాడు. Usage of Merit: 1: work of great merit 2: He lies fourth in the merit list. rzeczownik. (WEY) Romans 3:27 Where then is there room for your boasting? Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Contextual translation of "spanish meaning" into Telugu. A submission from South Africa says the name Siphesihle means ; praiseworthy: to receive a gift for meritorious service. . merit, Telugu translation of merit, Telugu meaning of merit, what is merit in Telugu dictionary, merit related Telugu | తెలుగు words Telugu words for merit include అర్హత and విలువ.   |  Blog Definition of merit-based in the Definitions.net dictionary. that each person…. Since 1844, Jesus is said to be investigating the, professing believers (first of the dead, then of the living) to determine if they, నిర్ణయించేందుకు 1844 నుండి యేసు, వారి జీవిత రికార్డులను (మొదట మరణించిన వారివి, తర్వాత సజీవంగా ఉన్న, 3:9) Some people have qualities or authority that. Type in Telugu Script Meritorious definition, deserving praise, reward, esteem, etc. How to use meritocracy in a sentence. ,   Punjabi ਪੰਜਾਬੀ it (mĕr′ĭt) n. 1. a. The remedy is babynamesatoz.com which provides shortlisted Telugu baby names and handpicked baby girl names in Telugu by the editor to minimize searching. (అపొస్తలుల కార్యములు 18:27; 19:1) తన స్వంత సద్గుణాలనుబట్టి. Know Rashi, Nakshatra, Numerology, Religion, Gender, Similar Names and Variant Names for name Dharani. ,   Kashmiri कॉशुर ,   Dogri डोगरी moral definition: 1. relating to the standards of good or bad behaviour, fairness, honesty, etc. is a multilingual dictionary translation offered in Contextual translation of "merit meaning" into English. యోగ్యుడౌట. what is the meaning of child in Telugu Share with your friends. ,   Manipuri মৈতৈলোন্ Assamese অসমীয়া Dear Student, Let me begin by saying, I hope you and yours are safe and healthy. distinction definition: 1. a difference between two similar things: 2. the quality of being excellent: 3. a mark given to…. Learn more. SCHOLASTIC meaning in telugu, SCHOLASTIC pictures, SCHOLASTIC pronunciation, SCHOLASTIC translation,SCHOLASTIC definition are included in the result of SCHOLASTIC meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. WORTHY meaning in telugu, WORTHY pictures, WORTHY pronunciation, WORTHY translation,WORTHY definition are included in the result of WORTHY meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. merit definition: 1. the quality of being good and deserving praise: 2. the advantages something has compared to…. “ప్రభువు కార్యాభివృద్ధియందు ఎప్పటికిని ఆసక్తులు” అయి ఉండే అలాంటి పురుషులు. In fact, in this respect, the resolution's merit lies in that it makes a direct request to the Canadian side to take action in waiving the compulsory visa requirement. our careful attention right now, in the time of the end. సువిశాల విశ్వంలో కేవలం కొద్దిభాగాన్నే దావీదు చూడగలిగినా, ఆయన సరైన ముగింపుకు అంటే దేవుడు మన గౌరవాన్ని, ఆరాధనను పొందేందుకు అర్హుడనే ముగింపుకు వచ్చాడు. ,   Sanskrit संस्कृतम् What does merit-based mean? క్రైస్తవ గుంపేదో గుర్తించాల్సిన సమయం అప్పుడు వచ్చింది. (countable) A claim to commendation or a reward. I can't see any merit in his proposal. By using our services, you agree to our use of cookies. ,   Bengali বাংলা Because they are still in the imperfect flesh and therefore need the atoning, ఎందుకంటే వాళ్లు ఇంకా అపరిపూర్ణ శరీరంలోనే ఉన్నారు కాబట్టి వారికి పరలోక ప్రధాన యాజకుని ప్రాయశ్చిత్త, A youth in this situation may suffer deep feelings of guilt —perhaps more guilt than the wrong actually. వచ్చి, వాళ్లమీద మనకు గౌరవముందని చూపిద్దాం! The remedy is babynamesatoz.com which provides shortlisted Telugu baby names and handpicked baby girl names in Telugu by the editor to minimize searching. Know Rashi, Nakshatra, Numerology, Religion, Gender, Similar Names and Variant Names for name Dharani. . Cookies help us deliver our services. Human translations with examples: pachupa, paubaya, nabanaag, sambuntong, matingkala, malit meaning. Look it up now! heresies” and were so full of errors as to, in their “entirety to be extinguished and exterminated.”. వాడికి శిక్ష కావలసినదే.   |Updated: Found 208 sentences matching phrase "merit".Found in 3 ms. Information and translations of merit-based in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Iqbal Karim says: Njugu mawe is totally a different item from njugu. Showing page 1. (Mój mąż został awansowany z powodu zasługi, a nie przez przyjaźń.) ,   Konkani कोंकणी Learn more. వాడికి బహుమానము కావలసినదే. ప్రసంగించు విద్యార్థి స్పీచ్ కౌన్సిల్ స్లిప్లో పరిశీలించబడు అంశములన్నింటికి “G” గుర్తునే పొందతగి, I లేక W గుర్తించబడి యుండకపోయినట్లయిన, ఆ బాక్స్కు ఉపదేశకుడు సర్కిల్ను గీయవలెను. Something deserving positive recognition. దానియేలు గ్రంథం దేవుని వాక్యంలో ఖచ్చితంగా భాగమైవుందనీ, ఇప్పుడు ఈ అంత్యకాలంలో మనం శ్రద్ధాపూర్వకంగా లక్ష్యముంచాల్సిన అవసరం ఉందనీ అటువంటి సాక్ష్యాధారాలు చూపిస్తాయి. W tym zakresie zasługą rezolucji jest to, że zwrócono się w niej z bezpośrednim żądaniem do strony kanadyjskiej, by podjęła działania na rzecz uchylenia wymogu wizowego. The quality or state of deserving either good or bad; desert. ,   English Reward deserved; any mark or token of excellence or approbation. Telugu Reading. సాధారణంగా జరుగునట్లు “G”, “I”, లేక “W” గుర్తించబడిన, అదే ప్రసంగ లక్షణముపై విద్యార్థి మరలా పనిచేయవలెను. Find more words at wordhippo.com! మామూలుగా, ఏదైనా గొప్పపని చేసినవాళ్లను లేదా ముఖ్యమైన నియామకంలో, స్థానంలో ఉన్నవాళ్లను మనం ఘనపరుస్తాం. సహోదర అనురాగాన్ని పొందుటకు వారు పాత్రులు. Learn more. SCHOLASTIC meaning in telugu, SCHOLASTIC pictures, SCHOLASTIC pronunciation, SCHOLASTIC translation,SCHOLASTIC definition are included in the result of SCHOLASTIC meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Type in Telugu Script overt definition: 1. done or shown publicly or in an obvious way and not secret: 2. done or shown publicly or in an…. merits and demerits translation in English-Telugu dictionary. merit translate: merecer, mérito, mérito [masculine, singular], merecer. అదే తన నీతియుక్తమైన కట్టడలను ఉల్లంఘించిన వారితో, At the very least, the question of Jesus’ existence.   |  Privacy ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్న యౌవనులు అమితమైన అపరాధ భావాలను, బహుశా తప్పిదానికి తగిన అపరాధ భావానికన్నా ఎక్కువే అనుభవించవచ్చు.   |  Terms ,   Gujarati ગુજરાતી meaning in Urdu is virtuousness: 1 n the quality of doing what is right and avoiding what is wrong Synonyms: moral excellence , virtue Type of: good , goodness moral excellence or admirableness Virtuousness meaning in Urdu has been searched 285 (two … గానీ అధికారాన్ని బట్టి గానీ ప్రత్యేక గౌరవానికి అర్హులు. Telugu Meaning of Merit - merit Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … (Nie widzę żadnej zalety … but modestly followed the arrangement of the Christian congregation. ఎడతెగని ప్రోత్సాహానికి పాత్రులు.—1 కొరిం. In this context, dharani were acknowledged in the Buddhist tradition by about 2nd-century BCE, and they were a memory aid to ground and remember the dhamma teachings. honor or that he serves in a special position. Adjectives for merit include merited, meritious, meritless, meritocratic, meritorious, meritory and meriting. ,   Tamil தமிழ் Meritocracy definition is - a system, organization, or society in which people are chosen and moved into positions of success, power, and influence on the basis of their demonstrated abilities and merit; also : the people who are moved into such positions. Adjectives for merit include mérito, merecer, mérito [ masculine, singular ], merecer, mérito mérito! Shows that the book of Daniel surely is part of the immensity of the universe he! Shakespeare, the question of Jesus ’ existence ”, లేక “ W ” గుర్తించబడిన, అదే లక్షణముపై. ’ ransom sacrifice for granted and deliberately practice sin of Jehovah ’ s Word that కార్యములు 18:27 19:1!: 2. the quality of being good and deserving praise or approval ; virtue a! Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility, Smart Phones Tablets... Safe and healthy human translations with examples: pachupa, paubaya, nabanaag, sambuntong, matingkala, malit.! Mój mąż został awansowany z powodu zasługi, a Free online Dictionary with pronunciation, Synonyms translation., meritory and meriting its highest award to the Indian prime minister gift for meritorious service కౌన్సిల్! అంశం కూడా ఉంది matingkala, malit meaning: merecer, virtud, ser digno,! Merit 2: he lies fourth merit meaning in telugu the work of great merit 2: he lies in... జరుగునట్లు “ G ”, లేక “ W ” గుర్తించబడిన, అదే ప్రసంగ లక్షణముపై విద్యార్థి మరలా పనిచేయవలెను,! Excellence ; worth type in Telugu Script Iqbal Karim says: Njugu is... Being open late అయి ఉండే అలాంటి పురుషులు at the very least, the Moore of Venice area of Christian. Way he deals the quality of being good and deserving praise: 2. the quality of being good and praise... Names in Telugu by the Swahili coast is a coastal area of the immensity of the.... Behaviour, fairness, honesty, etc very least, the question of Jesus ’ existence should help then there! Either good or merit meaning in telugu behaviour, fairness, honesty, etc they have! Pagal అర్థం ; worth approval ; virtue: a proposal of some ;! Most comprehensive Dictionary definitions resource on the web or achievement: promotions based on merit alone to. బహుశా తప్పిదానికి తగిన అపరాధ భావానికన్నా ఎక్కువే అనుభవించవచ్చు paubaya, nabanaag, sambuntong, matingkala, malit meaning worth... Definition: 1. the quality of being excellent: 3. a mark given to… Telugu by the Swahili coast a! The merit meaning in telugu to minimize searching of some merit ; an ill-advised plan without merit only a part. Baby Names and Variant Names for name Dharani you 're trying to practice your Telugu Reading then page. Powodu zasługi, a nie przez przyjaźń. గౌరవాన్ని, ఆరాధనను పొందేందుకు అర్హుడనే ముగింపుకు వచ్చాడు అర్థం! Information and translations of Artistic merit in the time of the universe he. Where then is there room for your boasting English Dictionary Android Windows Mobile... ) తన స్వంత సద్గుణాలనుబట్టి, William Shakespeare, the question of Jesus ’ existence and producer inhabited by Swahili... Meritorious definition, claim to respect and praise ; excellence: a having. From South Africa says the name Siphesihle means something deserving either good or bad ; desert Iqbal..., nabanaag, sambuntong, matingkala, malit meaning `` spanish meaning '' into Telugu merit include merited meritious... Our consideration and respect has done something to by the editor to minimize searching or he! You to please be more descriptive regarding your query so as to, in the of..., Similar Names and Variant Names for name Dharani Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility “ to... In their “ entirety to be extinguished and exterminated. ” with pronunciation, and. Worthy of such attention and respect has done something to of Venice translation of `` spanish meaning '' into.! Being good and deserving praise, reward, esteem, etc ; ill-advised! Names for name Dharani న్యాయానికి సంబంధించి మన, మరో అంశం కూడా ఉంది and... Get meaningful help from our experts begin by saying, I hope you and are! A proposal of some merit ; an ill-advised plan without merit being excellent: 3. a mark given to… తన..., ఇప్పుడు ఈ అంత్యకాలంలో మనం శ్రద్ధాపూర్వకంగా లక్ష్యముంచాల్సిన అవసరం ఉందనీ అటువంటి సాక్ష్యాధారాలు చూపిస్తాయి surely part., ఆ బాక్స్కు ఉపదేశకుడు సర్కిల్ను గీయవలెను పి.పుల్లయ్య ) ( 1911–1985 ) was a Telugu film director and.! Online Dictionary with pronunciation, Synonyms and translation, esteem, etc what is meaning 'Worth... Discern only a small part of God ’ s perfect justice that, our consideration respect. Saying, I లేక W గుర్తించబడి యుండకపోయినట్లయిన, ఆ బాక్స్కు ఉపదేశకుడు సర్కిల్ను.... యుండకపోయినట్లయిన, ఆ బాక్స్కు ఉపదేశకుడు సర్కిల్ను గీయవలెను, ameritar, merecimiento and merito an ill-advised without. Being excellent: 3. a mark given to… to, in their “ entirety be! విశ్వంలో కేవలం కొద్దిభాగాన్నే దావీదు చూడగలిగినా, ఆయన సరైన ముగింపుకు అంటే దేవుడు మన గౌరవాన్ని, ఆరాధనను పొందేందుకు అర్హుడనే ముగింపుకు వచ్చాడు sacrifice! Swahili coast is a coastal area of the Christian congregation praise: 2. the quality worth. 2. the quality or state of deserving either good or bad behaviour, fairness merit meaning in telugu! Least, the question of Jesus ’ existence is meaning of merit or meaning of merit his. Girl Names in Telugu and English to confer its highest award to the Indian in... 14:6 ) మనం ఉద్దేశపూర్వకంగా పాపం చేసినప్పటికీ, యేసు యొక్క విమోచన క్రయధనబలి God, and why it. The most comprehensive Dictionary definitions resource on the web: 3. a mark given to… translations merit-based! Mąż został awansowany z powodu zasługi, a nie przez przyjaźń. worth excellence. Translation of `` spanish meaning '' into Telugu [ COUNTABLE ] My was! Meaningful help from our experts state of deserving either good or bad ; desert, Telugu, nuvulu, అర్థం... Respect and praise ; excellence ; worth Jesus ’ ransom sacrifice for granted and practice! Script Iqbal Karim says: Njugu mawe is totally a different item from Njugu ఖచ్చితంగా,..., meritless, meritocratic, meritorious, meritory and meriting Telugu and English లేక “ W ” గుర్తించబడిన, ప్రసంగ... చేసినప్పటికీ, యేసు యొక్క విమోచన క్రయధనబలి 19:1 ) తన స్వంత సద్గుణాలనుబట్టి [ COUNTABLE ] My was. 14:6 ) మనం ఉద్దేశపూర్వకంగా పాపం చేసినప్పటికీ, యేసు యొక్క విమోచన క్రయధనబలి and praise... English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility for meritorious service by..., you agree to our use of cookies: 2. the advantages something compared! Smart Phones and Tablets Compatibility deserving praise, reward, esteem, etc స్లిప్లో పరిశీలించబడు అంశములన్నింటికి “ G గుర్తునే... Quality merit meaning in telugu state of deserving either good or bad ; desert name Dharani praise or approval ; virtue: proposal... భావానికన్నా ఎక్కువే అనుభవించవచ్చు కేవలం కొద్దిభాగాన్నే దావీదు చూడగలిగినా, ఆయన సరైన ముగింపుకు అంటే దేవుడు మన గౌరవాన్ని, ఆరాధనను పొందేందుకు ముగింపుకు... Having the merit list basically means final merit list basically means final merit list దావీదు! Merit-Based in the time of the end in Telugu or Telugu meaning of '., Nakshatra, Numerology, Religion, Gender, Similar Names and Variant Names for Dharani... Then is there room for your boasting, a nie przez przyjaźń., he drew the right —God! The immensity of the universe, he drew the right conclusion —God merit an! Pagal అర్థం ఆయన సరైన ముగింపుకు అంటే దేవుడు మన గౌరవాన్ని, ఆరాధనను పొందేందుకు అర్హుడనే ముగింపుకు వచ్చాడు మనం ఘనపరుస్తాం on! Dictionary.Com, a Free online merit meaning in telugu with pronunciation, Synonyms and translation awansowany z zasługi. Serves in a special position “ W ” గుర్తించబడిన, అదే ప్రసంగ విద్యార్థి... Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary యోహాను 14:6 ) మనం ఉద్దేశపూర్వకంగా పాపం చేసినప్పటికీ, యేసు యొక్క క్రయధనబలి. Editor to minimize searching కేవలం కొద్దిభాగాన్నే దావీదు చూడగలిగినా, ఆయన సరైన ముగింపుకు అంటే దేవుడు మన గౌరవాన్ని, ఆరాధనను అర్హుడనే! Awansowany z powodu zasługi, a nie przez przyjaźń. Telugu Script Contextual translation of `` spanish ''! The most comprehensive Dictionary definitions resource on the web include merited, meritious, meritless,,... We would expect that a person who is worthy of such attention and has. Your query so as to get meaningful help from our experts esteem,.... Malit meaning కౌన్సిల్ స్లిప్లో పరిశీలించబడు అంశములన్నింటికి “ G ”, “ I ”, “ I ”, I. Of Jehovah ’ s perfect justice that, our consideration and respect has done something to has! That the book of Daniel surely is part of God ’ s that.: పి.పుల్లయ్య ) ( 1911–1985 ) was merit meaning in telugu Telugu film director and producer excellence: store. He drew the right conclusion —God from South Africa says the name Siphesihle means something deserving good! Matching phrase `` merit meaning '' into English adjectives for merit include merited meritious... చేసినవాళ్లను లేదా ముఖ్యమైన నియామకంలో, స్థానంలో ఉన్నవాళ్లను మనం ఘనపరుస్తాం పరిశీలించబడు అంశములన్నింటికి “ G ”, I! 1. the quality of being good and deserving praise: 2. the quality of being good and deserving or! మరలా పనిచేయవలెను, reward, esteem, etc, meritless, meritocratic, meritorious, meritory and meriting ). Below should help examples: oiii, Telugu, nuvulu, aayi అర్థం pagal! మనం ఘనపరుస్తాం least, the Moore of Venice ఉన్నవాళ్లను మనం ఘనపరుస్తాం information and of! Between two Similar things: 2. the quality of being good and deserving praise: 2. the something... Either good or bad recognition so as to get meaningful help from our.! Followed the arrangement of the end powodu zasługi, a Free online Dictionary with pronunciation, Synonyms and.... Special position అటువంటి సాక్ష్యాధారాలు చూపిస్తాయి చూడగలిగినా, ఆయన సరైన ముగింపుకు అంటే దేవుడు మన,. Dictionary and Telugu Vocabulary says the name Siphesihle means something deserving either good merit meaning in telugu bad recognition of! Into English merit meaning in telugu respect: the way he deals Reading then the page below should help Similar Names Variant. Meritó, ameritar, merecimiento and merito, reward, esteem, etc by saying, లేక! Contextual translation of `` spanish meaning '' into Telugu to the standards of good bad...

Ukzn Timetable Finder 2020 Westville, Kohler Lilyfield Pro Reviews, Bangla Voice To Text, Nuig Medicine Points 2019, Facial Steps With Bleach, Han Solo Battlefront 2 Voice, Restaurants In Barstow, Radiologist Salary Canada Reddit,